เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM

September 9, 2022
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM

เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การระบายสีหลังจากแทรกอิ้ง" ของโปรไฟล์อลูมิเนียมระบายความร้อน

เนื้อหาต่อไปนี้แปลโดยบริษัทโพลีเวลล์ทั้งหมดข้อความต้นฉบับเป็นบทนำที่เผยแพร่โดย Technoform Group

 

 

 

อย่างที่เราทราบกันดีว่า มีสองวิธีในการประมวลผลสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อน วิธีหนึ่งคือการลงสีโปรไฟล์อะลูมิเนียมก่อน จากนั้นจึงใส่แถบตัวแบ่งความร้อน PA ลงในโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่มีสี (นั่นคือ “การทำสีก่อนใส่” ดังที่แสดงไว้ ในรูปที่ 1)นี่คือวิธีการประมวลผลที่เราใช้กันทั่วไปในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งคือการใส่แผ่นกันความร้อน PA ลงในโปรไฟล์อะลูมิเนียมก่อนที่จะทำสีโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อนทั้งหมด (นั่นคือ “การลงสีหลังจากใส่” ดังแสดงในรูปที่ 2) วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในยุโรป

 

แม้ว่าวิธีที่สองจะแลกเปลี่ยนลำดับการประมวลผลหลายอย่างของวิธีแรกมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและข้อกำหนดพิเศษในการเลือกแผ่นกันความร้อนและเทคนิคการประมวลผลบางอย่าง

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  0

รูปที่ 1 โปรไฟล์อลูมิเนียมระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลของ

“ระบายสีก่อนใส่”

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  1

รูปที่ 2 โปรไฟล์อลูมิเนียมระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลของ

“ระบายสีหลังใส่”

 

 

1. สการเลือก Thermal Break Strips

สำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อนที่มีเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ “การลงสีก่อนใส่” ข้อกำหนดสำหรับแถบตัวแบ่งความร้อน PA คือ: ตรงตามข้อกำหนดทั่วไป เช่น ความแม่นยำของมิติและความแข็งแรงส่วนหัวของแถบแบ่งความร้อน PA แสดงในรูปที่ 3

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  2                                                                    ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  3 

รูปที่ 3 ส่วนหัวของแถบแบ่งความร้อน PA ธรรมดา รูปที่ 4 ส่วนหัวของแถบแบ่งความร้อน PA พร้อมลวดกาวร้อนละลาย

 

 

แต่สำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมระบายความร้อนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลของ "การระบายสีหลังจากการใส่" นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ยังต้องมั่นใจว่าความแข็งแรงของพวกเขาหลังจากกระบวนการทำสีเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ GB/T5237.6

ส่วนหัวของแถบตัดความร้อน PA จะต้องติดตั้งลวดกาวร้อนละลาย ดังแสดงในรูปที่ 4

 

 

สำหรับแผ่นกันความร้อน PA ธรรมดา แม้ว่าแผ่นกันความร้อน PA จะมีแรงเฉือนตามยาวสูงหลังจากใส่อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านเตาหลอมสีภายใต้อุณหภูมิสูงประมาณ 200 ℃ ปลอกหุ้มด้านนอกของช่องโปรไฟล์อลูมิเนียมจะหลวมเนื่องจากอิทธิพลของการขยายตัวทางความร้อนและการหดตัวด้วยความเย็น ซึ่งไม่สามารถกัดแถบแบ่งความร้อน PA ได้แน่น ส่งผลให้แรงเฉือนตามยาวลดลงฉันได้แนบรูปที่ 5 เพื่อให้คุณเข้าใจ

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  4

รูปที่ 5 การอุดของ collet ด้านนอกด้วยแถบกันความร้อนก่อนและหลังทำสี

 

 

ดังที่เห็นได้จากรูปที่ 6 ในกรณีที่รอยบากของโปรไฟล์อะลูมิเนียมไม่เป็นสัน หลังจากประกอบโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อนแล้ว แรงเฉือนตามยาวจะเท่ากับ 15 นิวตัน/มม.หลังจากการเคลือบผิวด้วยสี เนื่องจากอุณหภูมิสูง คอลเลตด้านนอกของโปรไฟล์การหยุดความร้อนจะหลวม แรงเฉือนตามยาวโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0N/mm เท่านั้น

 

สำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมระบายความร้อนที่มีการขึ้นลายที่ไม่ดี แรงเฉือนตามยาวจะอยู่ที่ 64N/mm หลังการผสม และหลังจากการเคลือบผิวด้วยสี แรงนี้เพียง 18N/mm ซึ่งสูญเสียไป 72%

สำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมระบายความร้อนที่มีการขึ้นลายที่ดี แรงเฉือนตามยาวจะอยู่ที่ 90N/mm หลังการผสม และหลังจากการเคลือบผิวด้วยสี แรงนี้เพียง 47N/mm ซึ่งสูญเสียไป 48%

 

สำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมระบายความร้อนที่มีการขึ้นลายที่ดีที่สุด แรงเฉือนตามยาวจะอยู่ที่ 110 นิวตัน/มม. หลังการผสม และหลังจากการเคลือบผิวด้วยสี แรงนี้เพียง 58 นิวตัน/มม. ซึ่งสูญเสียไป 47%

 

จากที่นี่ เราจะเห็นว่าเมื่อเราเลือกแผ่นกันความร้อน PA ธรรมดาซึ่งผลิตโปรไฟล์อลูมิเนียมกันความร้อน การสูญเสียแรงเฉือนของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะมากกว่า 50% ซึ่งไม่สามารถรับประกันที่เชื่อถือได้สำหรับการผลิตและการใช้งาน

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  5

รูปที่ 6

 

 

กล่าวโดยย่อ สำหรับการผลิตโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อนด้วยกระบวนการ “การระบายสีหลังการใส่” ควรเลือกแถบตัวแบ่งความร้อน PA ที่มีลวดกาวร้อนละลาย

 

ลวดร้อนละลายจะแข็งที่อุณหภูมิห้องมันติดอยู่บนแถบกันความร้อน PAในระหว่างขั้นตอนการทำสี ลวดกาวร้อนละลายจะเริ่มละลายลวดกาวร้อนละลายจะเติมช่องว่างระหว่างแถบแบ่งความร้อน PA และโปรไฟล์อลูมิเนียมเมื่อการระบายสีเสร็จสิ้น อุณหภูมิจะเริ่มลดลงและลวดกาวร้อนละลายที่หลอมละลายจะเริ่มแข็งตัวเนื่องจากประสิทธิภาพการยึดเกาะที่แข็งแกร่ง แผ่นกันความร้อน PA จึงถูกเชื่อมติดกับโปรไฟล์อะลูมิเนียม เพื่อชดเชยการสูญเสียแรงเฉือนตามยาวที่เกิดจากการคลายตัวของคอลเล็ตด้านนอก

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  6

รูปที่ 7

 

จากรูปที่ 7 จะเห็นได้จากรูปที่ 7 ว่าสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อนที่มีการขึ้นลายที่ดี แรงเฉือนตามยาวจะเท่ากับ 89N/mm หลังจากการผสมหลังจากทำสีแล้ว แรงเฉือนตามยาวจะอยู่ที่ 80N/mm ซึ่งสูญเสียไปเพียง 10%อย่างไรก็ตาม สำหรับโปรไฟล์ที่ติดตั้งแผ่นกันความร้อน PA ธรรมดา การสูญเสียจะมากกว่า 50% หลังการทำสีช่องว่างข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกิดจากการใช้แถบต่างๆ บ่งชี้ถึงผลเชิงบวกที่ชัดเจนของแผ่นกันความร้อน PA ที่มีลวดกาวร้อนละลายสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อนในกระบวนการ "ระบายสีหลังการใส่"

 

ดังนั้น เมื่อใช้เทคโนโลยี “ระบายสีหลังการใส่” เพื่อผลิตโปรไฟล์อะลูมิเนียมแบ่งความร้อน ขอแนะนำให้ใช้แถบแบ่งความร้อน PA กับลวดกาวร้อนละลาย

 

 

2. การทำให้แถบหยุดความร้อนแห้ง

วัสดุหลักของแผ่นกันความร้อน PA คือโพลีเอไมด์ 66 ที่เสริมใยแก้ว 25%PA66 เป็นวัสดุดูดซับน้ำที่มีอัตราความอิ่มตัวของการดูดซึมน้ำประมาณ 5%การดำเนินกระบวนการปรับสภาพพื้นผิวและการอบเมื่อน้ำในแถบแบ่งความร้อน PA อิ่มตัวจะทำให้ความชื้นในแถบแบ่งความร้อน PA ระเหยออกไปในระหว่างกระบวนการอบ ทำให้เกิดฟองอากาศขนาดใหญ่บนพื้นผิวของแถบหรือ กระทั่งเกิดการแตกร้าว (ดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9)

   ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  7          ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  8

                                 รูปที่ 8 ฟอง รูปที่ 9 การแตก           

 

ดังนั้น หลังจากแช่ในสระแต่ละสระแล้ว ควรทำให้โปรไฟล์อลูมิเนียมระบายความร้อนแห้งด้วยลมอัดก่อนที่จะพ่นด้วยผงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างจากสระบนโปรไฟล์ โพรงหรือช่องว่างจากนั้นวางโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อนในกล่องอบแห้งเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ความชื้นภายในแถบแบ่งความร้อน PA ระเหยออกไปด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีฟองอากาศหรือการหลุดลอกปรากฏบนพื้นผิวของแถบในระหว่างกระบวนการอบโปรไฟล์อะลูมิเนียม

 

 

3. การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการอบ

อุณหภูมิอ่อนตัวของแผ่นกันความร้อน PA อยู่ที่ประมาณ 230°C และอุณหภูมิหลอมละลายอยู่ที่ประมาณ 250°Cดังนั้นต้องตั้งอุณหภูมิของเตาสีระหว่าง 180-200℃ และเวลาควรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 นาทีเมื่ออุณหภูมิหรือเวลาสูงเกิน ความเสถียรของแผ่นกันความร้อน PA จะได้รับผลกระทบ ส่งผลให้โปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อนเสียรูป(ดังแสดงในรูปที่ 10)

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการประมวลผลของ “การทำสีหลังการใส่” ของโปรไฟล์ PA THERMAL BREAK ALUMINIUM  9

รูปที่ 10

 

 

4. เกี่ยวกับสีฟลูออโรคาร์บอน

สำหรับโปรไฟล์อลูมิเนียมระบายความร้อนที่มีการเคลือบผิวด้วยสีฟลูออโรคาร์บอน ไม่เหมาะที่จะใช้กระบวนการ "ระบายสีหลังการใส่"ผลิตได้โดยการ “ระบายสีก่อนใส่” เท่านั้นเนื่องจากเวลาในการระบายสีของสีฟลูออโรคาร์บอนค่อนข้างนาน (อาจเคลือบสองหรือสามชั้น ฯลฯ) และอุณหภูมิการระบายสีสูง (ประมาณ 220 ℃)สิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การเสียรูปของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวระบายความร้อน

 

กล่าวโดยย่อ สำหรับการผลิตโปรไฟล์อะลูมิเนียมตัวแบ่งความร้อนด้วยกระบวนการ “การระบายสีหลังการใส่” ควรเลือกแถบตัวแบ่งความร้อน PA ที่มีลวดกาวร้อนละลายจำเป็นต้องทำให้โปรไฟล์ฉนวนความร้อนที่ใส่ไว้แห้งและควบคุมอุณหภูมิเตาเผาและเวลาในการอบ